Klar til KVR17
39 år i Vejle Kommune
"Jeg vil aktivt kæmpe for positiv forandring. Ikke blot i Give, men i alle dele af Vejle Kommune.
Min vision er et handlekraftigt byråd, der utrætteligt kæmper for et stærkt kommunalt sammenhold, der genererer fremdrift og nye initiativer."

Mærkesager & synspunkter

Vi er mange, der synes bedst om det nære samfund, hvor opgaverne løses i det yderste bæredygtige led. Alligevel er de lokale offentlige dommerkontorer, civilretter, kriminalretter, politistationer, jernbanestationer, posthuse, rådhuse m.m. forsvundet eller centraliseret i de store købstæder.
Sådan er det desværre også i store dele af Vejle kommune.
Dialogen mellem kommune og erhvervsvirksomheder bør styrkes og udbygges, så den foregår i øjenhøjde med virksomhederne.
Det er godt gået af borgmester Jens Ejner Christensen, at han tirsdag aften stod i spidsen for et bredt forlig om kommunens budget for 2018. - Hele 28 af byrådets 31 medlemmer bakkede op om det omfangsrige forlig, som tilgodeser de fleste af byrådets fagudvalg og deres ønsker.
Det er vigtigt, at den nye midtjyske motorvej aflaster især Motorvej E45 – incl. Vejlefjordbroen.
Hvis man ikke snart gør noget, vil trafikken igen sande til (= irriterende spildtid, som koster penge) på og omkring Vejlefjordbroen.
Hvis disse forsinkelser på Vejlefjordbroen fortsætter, vil en del trafikanter søge ind gennem Vejle by, hvilket vil forværre trafiksituationen i Vejle by.
Det er en god ide at forbedre cykelforbindelserne mellem uddannelsesinstitutionerne ved Boulevarden med gymnasiet og teknisk skole i østbyen – via Vejle Trafikcenter (tog/bus). Ved Rådhustorvet er pladsen trang. Der er simpelthen for lidt plads til både gående, cyklister og biler.
Folkevalgte politikere i Vejle kommune, som er største aktionær i Billund Lufthavn, må hele tiden lægge sig i selen for at påvirke landspolitikere og spørge dem, hvorfor Billund Lufthavn er den eneste internationale lufthavn i Nord-Europa, som hverken har motorvejstilkørsel eller direkte togforbindelse.
I Dansk Industris nye årlige måling af de danske kommuner ligger Vejle på plads nr. 31. - I toppen af DI's liste ligger Ikast-Brande, Hedensted, Herning og Billund. Disse 4 kommuner har det til fælles, at de i en længere årrække har været både Venstre-ledet (mindst dobbelt så længe som Vejle kommune) og erhvervsvenlige.
For mig er det vigtigt, at Vejle kommunes borgere har nogle arbejdspladser, som er grundlaget for, at kommunen kan yde en ordentlig service og god velfærd for borgerne.
Vejle kommune passende enten købe eller leje sig ind på Give Sygehus for at få et tilstrækkeligt antal genoptræningspladser.
Kommuner og region er gode til at hjælpe, når skaden er sket. Jeg vil foreslå, at Vejle kommune bliver endnu bedre til at forebygge, sådan at vi i bedste fald undgår mange ulykker og skader. I Venstre går vi ind for den tidlige indsats og arbejdet med forebyggelse. Nogle fortæller, at man i Tyskland er bedre end i Danmark til forebyggelse. Hvis det er korrekt, så søg da inspiration hos Vejles venskabsby: Slesvig.

Det tidl. Vejle Amt (under Tiedemann og Otto Herskind Jørgensen) var forebyggelses-amt nr. 1 i Danmark. I Vejle Byråd vil jeg kæmpe for, at Vejle kommune bliver Danmarksmester i forebyggelse. Mere forebyggelse fører til bedre velfærd for den enkelte borger. Det fører forhåbentlig også til færre sygehusindlæggelser. Det er godt for borgeren + at det er godt for kommunekassen.

Måske skal borgeren lytte til en diætist og ændre livsstilen – lidt eller meget. Borgeren er jo ”herre i eget liv”. Det kræver nok lidt mere vilje til at holde sig selv i gang. Måske skal borgeren være mere fysisk aktiv – f.eks. en gåtur, at støvsuge, skrælle kartofler, havearbejde, dans – alt tæller.

I går foreslog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at indføre frit valg på genoptræningsområdet, så man har ret til at vælge en privat leverandør, hvis ventetiden overskrider en uge. Det er afgørende at få en god og hurtig støtte til genoptræning – efter opholdet på sygehuset. -

Som tidligere foreslået kunne Vejle kommune passende enten købe eller leje sig ind på Give Sygehus for at få et tilstrækkeligt antal genoptræningspladser. Det vil være optimalt, hvis man kan beholde røntgen og varmtvandsbassin. Desuden kunne der blive plads til lægehus, jordemoder, misbrugsrådgivning, speciallæger, kiropraktor, fysioterapeut m.m. Eksisterende funktionærboliger bør enten sælges eller udlejes.
Vi er mange, der synes bedst om det nære samfund, hvor opgaverne løses i det yderste bæredygtige led. Alligevel er de lokale offentlige dommerkontorer, tingsteder, politistationer, jernbanestationer, posthuse, rådhuse m.m. forsvundet eller centraliseret i de store købstæder. Sådan er det desværre også i Give og i store dele af Vejle kommune.
Det er godt gået af borgmester Jens Ejner Christensen, at han tirsdag aften stod i spidsen for et bredt forlig om kommunens budget for 2018. - Hele 28 af byrådets 31 medlemmer bakkede op om det omfangsrige forlig, som tilgodeser de fleste af byrådets fagudvalg og deres ønsker.
Hvis Regionen fastholder lukningen af Danmarks mest effektive sygehus = Give Sygehus, så foreslår jeg, at sygehuset ændres til Vejle kommunes sundhedshus med læger, røntgen og genoptræning i bl.a. varmtvandsbassin – nogenlunde som Give Udviklingsråd i august har skrevet til medlemmerne af Vejle Byråd. De nuværende funktionærboliger bør sælges til andelsboliger, ejerlejligheder eller til boligforening/privat udlejer.
Det er vigtigt, at den nye midtjyske motorvej aflaster især Motorvej E45 – incl. Vejlefjordbroen. Hvis man ikke snart gør noget, vil trafikken igen sande til (= irriterende spildtid, som koster penge) på og omkring Vejlefjordbroen. Hvis disse forsinkelser på Vejlefjordbroen fortsætter, vil en del trafikanter søge ind gennem Vejle by, hvilket vil forværre trafiksituationen i Vejle by.
Gode muligheder for at udnytte potentialet i Give Sygehus ved at oprette Friklinik .I 2014 tjente Give Sygehus 40 mio.kr. hjem til Region Syddanmark alene på patienter fra Region Midtjylland. Fratrukket udgifter giver det et årligt overskud på ca. 5 mio.kr. Hvis Friklinikken flyttes fra Give eller splittes i atomer, så er det yderst tvivlsomt, om Region Syd kan fastholde denne årlige indtægt på ca. 5 mio.kr.
Kommuner og region er gode til at hjælpe, når skaden er sket. Jeg vil foreslå, at Vejle kommune bliver endnu bedre til at forebygge, sådan at vi i bedste fald undgår mange ulykker og skader. I Venstre går vi ind for den tidlige indsats og arbejdet med forebyggelse.
Hvis Regionen fastholder lukningen af Danmarks mest effektive sygehus = Give Sygehus, så foreslår jeg, at sygehuset ændres til Vejle kommunes sundhedshus med læger, røntgen og genoptræning i bl.a. varmtvandsbassin – nogenlunde som Give Udviklingsråd i august har skrevet til medlemmerne af Vejle Byråd.
Den nemme løsning for regionsrådets 41 medlemmer er at følge forvaltningens spareforslag om at nedlægge bl.a. Give Sygehus. I stedet foreslåes det, at Region Syddanmark går mere positivt, kreativt og offensivt til værks ved at udnytte både eksisterende og fremtidige muligheder.
Byrådsmedlemmers lokalkendskab og/eller besigtigelse styrker byrådets beslutninger. Manglende lokalkendskab/besigtigelse giver kun problemer.
Lokalkendskab i det meste af kommunen er vigtigt for samtlige byrådsmedlemmer i hele landet, sådan at alle byrådets beslutninger tages på et så oplyst og kendt grundlag som muligt. Især i den geografisk store Vejle kommune – med ca. 112.000 indbyggere - er det svært at have lokalkendskab overalt i kommunen.
Når det kniber med lokalkendskabet, må det næstbedste være, at byrådsmedlemmer besigtiger det aktuelle sted/område i kommunen, INDEN beslutning tages.
Den 5. juni fejrer vi, at det nu er 168 år siden, at Danmark fik sin første frie grundlov, som giver landets borgere en række frihedsrettigheder – så som: Valgret, religionsfrihed, den personlige frihed, boligens ukrænkelighed, foreningsfrihed.
Grundlovens § 77 er især vigtig at værne om. Den siger: ”Enhver er berettiget til - på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur kan ingensinde indføres”. Den § er værd at kæmpe for. Prøv blot at spørge i de lande, hvor man stadig har censur.
Også tak for grundlovens§ 82, der siger: ”Kommunernes ret til – under statens tilsyn – SELVSTÆNDIGT at styre deres anliggender – ordnes ved lov”: Med andre ord gives der her frihed til forskellighed. Den sætning vil jeg gerne kæmpe for i Vejle byråd, og jeg tror, at de fleste byrådsmedlemmer bakker op om denne frihed til forskellighed. - Det er jo netop essensen af det kommunale selvstyre. D.v.s. at man ikke på Slotsholmen i København skal bestemme præcis, hvad der er godt for hver eneste kommune i hele kongeriget. - Nej, det skal man da bestemme lokalt; altså i hver enkelt kommune.

Hvis man – som jeg – ønsker kommunalt selvstyre, så må borgerne affinde sig med, at der er forskelle i beskatningsprocenter, i niveauet i de kommunale vuggestuer, børnehaver, skoler, tilbud til både unge og ældre.
Sammenhængen mellem det kommunale selvstyre og forskelligheder må vælgerforeningerne hjælpe de folkevalgte med at forklare over for de mange borgere, som endnu ikke er medlem af en politisk vælgerforening.
På politisk cafe-mødet forleden aften i HUSET (hvor jeg deltog) blev det oplyst, at den lokale boligforening har venteliste. D.v.s. at nogle af boligforeningens medlemmer mangler boliger – eller ønsker en anden bolig end deres nuværende. På samme møde oplyste en anden person, at der står en hel del tomme lejligheder i sygehusets funktionærboliger.

Den udmelding fik mig til at spørge, hvad Give Sygehus/Regionen gør for at udleje disse tomme boliger, som kunne komme boligsøgende til hjælp (og ”tomgangs-leje” giver jo ikke en krone i Regionens kasse). Ingen besvarede mit spørgsmål.

Efterfølgende har jeg spurgt en af sygehusets erfarne læger, som selv bor til leje i sygehusets funktionærbolig. Han oplyser, at der p.t. er 4 lejligheder, der står tomme. Desuden har sygehuset en del flere tomme lejligheder, som er reserveret til patienthotel. Selvfølgelig skal sygehuset reservere et antal lejligheder til patienthotel, men hvorfor lejer sygehuet/regionen ikke de 4 nævnte lejligheder ud til nogle, som har et boligbehov?

Den udmærkede lokale ugeavis, Give Avis, oplyser i denne uge, at der er 4 ledige lejemål + 1 ledig andelsbolig. Ugen før var der i Give Avis annonceret 6 ledige lejemål + 1 andelsbolig. - Måske har mine tidligere ejendomsmægler-kolleger yderligere et antal lejligheder til udleje i Give og omegn? - Derudover sker det jævnligt, at der på byens/egnens opslagstavler er opslået: Lejlighed til leje.

I dag annonceres der 16 ledige lejligheder/boliger til leje i tidl. Give kommune - på Boligportalen.dk – heraf de 12 i Give og Thyregod + 3 i Vonge + 1 i Gadbjerg, så der da en hel del at vælge imellem for de, som søger bolig/lejlighed – især hvis man spørger sig for alle de steder, som er nævnt ovenfor.

Iøvrigt mener jeg, at Vejle kommune skal være en god bosætningskommune – med forskellige bosætningsmuligheder for både ejere og lejere - overalt i den geografisk store Vejle kommune.

Vi anbefaler Poul Martin Filtenborg

Bjarne Duedahl
Bjarne Duedahl NR. VILSTRUP, 7100 Vejle | Tidl. V-byrådsmedlem i Vejle Kommune | Tidl. Skoleinspektør ved Engum skole
Mit mangeårige arbejde i Venstre har ofte givet mig lejlighed til et samarbejde med P.M. Filtenborg.
Hans altid engagerede interesse har været af stor betydning. Hans omfattende kendskab til samfundsforholdene har gjort en drøftelse med ham interessant.
Niels Kjærgaard
Niels Kjærgaard JELLING | V-borgmester i Jelling Kommune 1994 - 2002 | El-installatør
Jeg har kendt Poul Martin Filtenborg i mange år. Gennem årene har P. M. og jeg haft et nært og tillidsfuldt politisk samarbejde, og vi kæmper for vore fælles liberale idealer. P. M. ved en masse om forskellige samfundsforhold, og han er alsidig interesseret.
P. M. er god til at lytte til borgerne, som er en vigtig egenskab hos et kommende byrådsmedlem.

Det er en fordel for alle, at P. M. har et godt lokalkendskab i store dele af Vejle kommune.
Flemming Holm
Flemming Holm GIVE | Tidl. sparekassedirektør | Tidl. formand for Give Erhvervsråd | Tidl. formand for www.Skulpturby.dk
Jeg har kendt Poul Martin Filtenborg (herefter P.M.F.) igennem mange år.
Vi har haft samarbejde på flere fronter.
I det gamle Give Kommune var vi begge to med i Give Erhvervsråd og blev valgt ind i repræsentantskabet, og i det daglige, hvor P.M.F. arbejdede som ejendomsmægler, og jeg var i pengeinstitut, havde vi også stor kontakt og samarbejde.

P.M.F. har altid været velforberedt og har sat sig godt ind i sagerne til alle de møder og arbejdsrelaterede forhold, vi har haft sammen. Herudover har han en meget bred viden om lokale forhold og problemer og P.M.F. er rigtig god til at sætte sig ind i problemstillinger og tænke løsninger. Han har været aktiv i Venstre i masser af år og har rigtig mange kontakter, som han også vil kunne gøre brug af i fremtiden.

P.M.F. er god til at bide sig fast i en sag og fortsætte arbejdet, selvom det måske er op ad bakke.

P.M.F. angiver at Give Sygehus, ændres til Vejle Kommunes Sundhedshus / genoptræningscenter. Det synes jeg er en rigtig god mærkesag, hvor det at fastholde sagen og mange gode kontakter, netop kan være det, der får tingene til at gå i den rigtige retning.

En ny motorvej fra Give til Billund Lufthavn og videre sydpå, er en anden god mærkesag, samtidig med at Vejle skal være en mere erhvervsvenlig kommune. I den forbindelse mener jeg, at P.M.F. skal arbejde for, at det store erhvervsareal ved Give, skal fremmes mest muligt med adgangsveje eller i det mindste med tegninger over mulige adgangsveje til det store erhvervsareal.

Der er nok at tage fat på, og heldigvis har vi kandidater, der vil påtage sig opgaverne.

P.M.F. er klar til arbejdet og har stor lyst og nu tid til at tage fat, oplyser han.

Held og lykke med valget.
Otto Herskind Jørgensen
Otto Herskind Jørgensen FREDERIKSBERG | V-amtsborgmester i Vejle Amt 1994-2007
P.M. Filtenborg er en solid, energisk venstremand, der har ydet en rigtig stor indsats for sit parti, sin egn – og også for mig personligt.
Glad for sit samfund – en ægte folkelig liberal med en erhvervserfaring, der har givet kontakt med – og forståelse for – mange mennesker.

God valgkamp og et fortjent godt valgresultat ønsker O.H.J.
Ove Nørtoft Olesen
Ove Nørtoft Olesen Sdr. Kollemorten, 7323 Give | V-amtsrådsmedlem i Vejle Amt 1990-2006 | Arkitekt ADA + beskikket bygningssagkyndig
Jeg har kendt P. M. siden 1989, hvor vi begge var en aktiv del af en ildsjælegruppe i Venstre i Vejle Amt. Vi udarbejdede et detaljeret forslag til udflytning af 24 navngivne statslige styrelser – fra København til placeringer rundt i Danmark. Desværre turde Schlüter ikke.
Derfor måtte P.M. og jeg + 4 andre vente i 26 år, hvor den daværende V-regering gjorde brug af store dele af vor 1989-rapport.

Det glæder mig, at P.M. og andre tager over, hvor jeg og andre slap en af vore hjertesager i Amtsrådet: Bevarelse af Give Sygehus. Det er vigtigt, at Give Sygehus ændres til relevante sundhedsformål i Vejle kommune. Det er også vigtigt, at de mange arbejdspladser på Give Sygehus bevares, samt at de mange investeringer i nyt udstyr bruges bedst muligt.

P.M. har lokalkendskab i store dele af Vejle kommune. Denne egenskab er vigtig at have for byrådsmedlemmer.

P. M. har stor viden om samfundsforhold, som vil komme ham til gavn i sit fremtidige virke som byrådsmedlem.

Stem personligt på Poul Martin Filtenborg.
Petra Raundahl Ndr. Donnerupvej 1, 7323 Give | Tidl. byrådsmedlem for Venstre fra 1997 - 2010 | Sygeplejerske
Valget nærmer sig og der skal stemmes den 21/11. Vi skal selvfølgelig bruge vores demokratiske ret. Den ret, mange kæmper med livet som indsats for i andre lande.
Vi har i Give Egnens Venstre flere lokale kandidater med meget forskellig baggrund og ved at stemme lokalt og personligt fremmer vi ikke kun Venstres mærkesager - demokrati og frihed til den enkelte men sikrer også, at Borgmesterposten bliver på de hænder, der har været med til at få Vejles økonomi på fode og som forhåbentlig vil kigge på servicen i den offentlige sektor fremadrettet. Både normering på skoleområdet / børneinstitutioner og på ældreområdet trænger i den grad til et løft. Det, tror jeg, vil blive prioriteret i den næste byrådsperiode med en stemme på Venstre. Med valg af kandidat er det vigtigt at kigge på den enkeltes interesse og indsigt ikke blot i egne mærkesager men i hele kommunens drift og virke, for kun ved viden og indsigt og format til at formidle synspunkter bliver der lyttet fra kolleger og samarbejdspartnere og derved mulighed for at flytte noget fra A til B og komme igennem med den politik,man brænder for og gerne skulle brænde igennem med.

Godt valg.
Ønsker du at hjælpe PM Filtenborg ifm. det kommende valg?

Kontakt os og hør hvad du kan hjælpe med.