Vi anbefaler Poul Martin Filtenborg

Bjarne Duedahl
Bjarne Duedahl NR. VILSTRUP, 7100 Vejle | Tidl. V-byrådsmedlem i Vejle Kommune | Tidl. Skoleinspektør ved Engum skole
Mit mangeårige arbejde i Venstre har ofte givet mig lejlighed til et samarbejde med P.M. Filtenborg.
Hans altid engagerede interesse har været af stor betydning. Hans omfattende kendskab til samfundsforholdene har gjort en drøftelse med ham interessant.
Niels Kjærgaard
Niels Kjærgaard JELLING | V-borgmester i Jelling Kommune 1994 - 2002 | El-installatør
Jeg har kendt Poul Martin Filtenborg i mange år. Gennem årene har P. M. og jeg haft et nært og tillidsfuldt politisk samarbejde, og vi kæmper for vore fælles liberale idealer. P. M. ved en masse om forskellige samfundsforhold, og han er alsidig interesseret.
P. M. er god til at lytte til borgerne, som er en vigtig egenskab hos et kommende byrådsmedlem.

Det er en fordel for alle, at P. M. har et godt lokalkendskab i store dele af Vejle kommune.
Flemming Holm
Flemming Holm GIVE | Tidl. sparekassedirektør | Tidl. formand for Give Erhvervsråd | Tidl. formand for www.Skulpturby.dk
Jeg har kendt Poul Martin Filtenborg (herefter P.M.F.) igennem mange år.
Vi har haft samarbejde på flere fronter.
I det gamle Give Kommune var vi begge to med i Give Erhvervsråd og blev valgt ind i repræsentantskabet, og i det daglige, hvor P.M.F. arbejdede som ejendomsmægler, og jeg var i pengeinstitut, havde vi også stor kontakt og samarbejde.

P.M.F. har altid været velforberedt og har sat sig godt ind i sagerne til alle de møder og arbejdsrelaterede forhold, vi har haft sammen. Herudover har han en meget bred viden om lokale forhold og problemer og P.M.F. er rigtig god til at sætte sig ind i problemstillinger og tænke løsninger. Han har været aktiv i Venstre i masser af år og har rigtig mange kontakter, som han også vil kunne gøre brug af i fremtiden.

P.M.F. er god til at bide sig fast i en sag og fortsætte arbejdet, selvom det måske er op ad bakke.

P.M.F. angiver at Give Sygehus, ændres til Vejle Kommunes Sundhedshus / genoptræningscenter. Det synes jeg er en rigtig god mærkesag, hvor det at fastholde sagen og mange gode kontakter, netop kan være det, der får tingene til at gå i den rigtige retning.

En ny motorvej fra Give til Billund Lufthavn og videre sydpå, er en anden god mærkesag, samtidig med at Vejle skal være en mere erhvervsvenlig kommune. I den forbindelse mener jeg, at P.M.F. skal arbejde for, at det store erhvervsareal ved Give, skal fremmes mest muligt med adgangsveje eller i det mindste med tegninger over mulige adgangsveje til det store erhvervsareal.

Der er nok at tage fat på, og heldigvis har vi kandidater, der vil påtage sig opgaverne.

P.M.F. er klar til arbejdet og har stor lyst og nu tid til at tage fat, oplyser han.

Held og lykke med valget.
Otto Herskind Jørgensen
Otto Herskind Jørgensen FREDERIKSBERG | V-amtsborgmester i Vejle Amt 1994-2007
P.M. Filtenborg er en solid, energisk venstremand, der har ydet en rigtig stor indsats for sit parti, sin egn – og også for mig personligt.
Glad for sit samfund – en ægte folkelig liberal med en erhvervserfaring, der har givet kontakt med – og forståelse for – mange mennesker.

God valgkamp og et fortjent godt valgresultat ønsker O.H.J.
Ove Nørtoft Olesen
Ove Nørtoft Olesen Sdr. Kollemorten, 7323 Give | V-amtsrådsmedlem i Vejle Amt 1990-2006 | Arkitekt ADA + beskikket bygningssagkyndig
Jeg har kendt P. M. siden 1989, hvor vi begge var en aktiv del af en ildsjælegruppe i Venstre i Vejle Amt. Vi udarbejdede et detaljeret forslag til udflytning af 24 navngivne statslige styrelser – fra København til placeringer rundt i Danmark. Desværre turde Schlüter ikke.
Derfor måtte P.M. og jeg + 4 andre vente i 26 år, hvor den daværende V-regering gjorde brug af store dele af vor 1989-rapport.
Petra Raundahl Ndr. Donnerupvej 1, 7323 Give | Tidl. byrådsmedlem for Venstre fra 1997 - 2010 | Sygeplejerske
Valget nærmer sig og der skal stemmes den 21/11. Vi skal selvfølgelig bruge vores demokratiske ret. Den ret, mange kæmper med livet som indsats for i andre lande.
Vi har i Give Egnens Venstre flere lokale kandidater med meget forskellig baggrund og ved at stemme lokalt og personligt fremmer vi ikke kun Venstres mærkesager - demokrati og frihed til den enkelte men sikrer også, at Borgmesterposten bliver på de hænder, der har været med til at få Vejles økonomi på fode og som forhåbentlig vil kigge på servicen i den offentlige sektor fremadrettet. Både normering på skoleområdet / børneinstitutioner og på ældreområdet trænger i den grad til et løft. Det, tror jeg, vil blive prioriteret i den næste byrådsperiode med en stemme på Venstre. Med valg af kandidat er det vigtigt at kigge på den enkeltes interesse og indsigt ikke blot i egne mærkesager men i hele kommunens drift og virke, for kun ved viden og indsigt og format til at formidle synspunkter bliver der lyttet fra kolleger og samarbejdspartnere og derved mulighed for at flytte noget fra A til B og komme igennem med den politik,man brænder for og gerne skulle brænde igennem med.

Godt valg.
Ønsker du at hjælpe PM Filtenborg ifm. det kommende valg?

Kontakt os og hør hvad du kan hjælpe med.