Poul Martin Filtenborg
Byrådskandidat 2017 til Vejle Byråd for Venstre
Har boet i Vejle Kommune i 39 år. Er uddannet rådgiver, tidl. bankrådgiver i Vejle, tidligere selvstændig ejendomsmægler i Give-Jelling, tidl. forsikringskonsulent.

Aktiv i Venstre i mere end 40 år - lokal, kommunal, kreds, amtsfmd. i Vejle Amt i 11 år + medlem af Hovedbestyrelsen.

Aktiv i: Rotary, Give Erhversråd, elværk, Vejle Tekniske Skoles bestyrelse, Grundejerforening Bredballe Villapark + Antenneforening og Centerforening.
 • CV Venstre
 • 1980-1986: Formand i Hornstrup-Bredballe-Engum V-vælgerforening.
 • 1984-1991: Kredsformand i Vejlekredsen (Vejle og Jelling)
 • 1988-2001: Medlem af Hovedbestyrelsen (på landsplan)
 • 1989- Medforslagsstiller: Udflytning af statslige styrelser
 • 1990-2001: Amtsformand i Vejle amt (ca. 6.500 medlemmer)
 • 2006-2012: Bestyrelsesmedlem i Give Egnens V-vælgerforening
 • CV
 • Rådgiver (tidl. bank, tidl. selvstænd. ejd.mægler, tidl. forsikring)
 • 1993- : Fritidslandmand på ”Lille Vemmelund” - NV for Vejle
 • Gift med Kirsten (Begge børn er ”fløjet fra reden” og de har givet os 4 dejlige børnebørn)
 • Anden erfaring & engagementer:
  Rotary, Erhvervsforum, elværket MES, Give Erhvervsråd, Borgerforening, Senior-Erhverv, domsmand, valgtilforordnet, Vejle Tekniske Skoles bestyrelse, Andelsbankens samarbejdsudvalg, Formand Grundejerforeningen Bredballe Villapark, Antenneforening, Centerforening, talsmand ved Slesvigske Fodregiment, leder i FDF-Bjerringbro