Det er en god ide at forbedre cykelforbindelserne mellem uddannelsesinstitutionerne ved Boulevarden med gymnasiet og teknisk skole i østbyen – via Vejle Trafikcenter (tog/bus). Ved Rådhustorvet er pladsen trang. Der er simpelthen for lidt plads til både gående, cyklister og biler.

Hvis man nu gjorde som ved sygehuset, hvor Skovgade går under højbanen til Jelling, Give m.m. Tidligere var pladsen også for trang på dette sted. Derfor borede man et ekstra hul under banen, sådan at cyklisterne har fået deres egen lille viadukt. Noget tilsvarende kunne der også laves ved Rådhusets sydøstlige hjørne ved at bore en cyklist-viadukt ind gennem de nuværende offentlige toiletter. Dette forslag betyder naturligvis, at man må finde et nærliggende sted, hvor der så i stedet kan indrettes offentlige toiletter.

Hvis dygtige ingeniører indregner ændringen af underste etage af rådhushjørnet - fra offentlige toiletter til en sikker trafikløsning for kommende cyklister – uden at skæmme udseendet af det flotte gamle rådhus, så har alle vundet ved denne ændring. Men det skal snart være, sådan at ændringen kan blive en vigtig del af supercykelstien.

Når man giver bedre muligheder for cyklister, så skulle det gerne medføre, at man flytter trafikanter fra biler over på cyklen = mindre bilos i Vejle kommunes ”hovedstad”. Mindre bilos = bedre sundhed for borgerne. En forbedret supercykelsti vil også være med til at gøre Vejle til Vest-Danmarks bedste cykelby.

Byrådets medlemmer + teknikere kan hente yderligere supercykelsti-inspiration i hovedstaden, København, som forleden blev kåret til Verdens bedste cykelby.

28/6-2017