Det er vigtigt, at den nye midtjyske motorvej aflaster især Motorvej E45 – incl. Vejlefjordbroen. Hvis man ikke snart gør noget, vil trafikken igen sande til (= irriterende spildtid, som koster penge) på og omkring Vejlefjordbroen. Hvis disse forsinkelser på Vejlefjordbroen fortsætter, vil en del trafikanter søge ind gennem Vejle by, hvilket vil forværre trafiksituationen i Vejle by.

Det er også vigtigt, at den nye motorvej kommer så tæt på Billund Lufthavn som praktisk muligt.

Billund Lufthavn, der har 3,1 mio. passagerer årligt, er den eneste internationale lufthavn i Nord-Europa, som ikke har motorvejsforbindelse. En meget nærliggende motorvej vil styrke Billund Lufthavn og dermed styrke store dele af Region Syddanmark – incl. turistattraktionerne omkring Billund/Givskud/Jelling. Som tidl. ejendomsmægler ved jeg, at infrastruktur er vigtig for at vækste.

Om den nye motorvej skal øst eller vest om Billund kan først afklares, når alle - om et par år kender indholdet af den kommende VVM-undersøgelse. Se mere på: vejdirektoratet.dk/midtjysk. Høringsfasen slutter 1/9-2017. - Det vil være naturligt at anvende eksisterende motortrafikvej, Farrevej, som det ene motorvejsspor (besparelse i forhold til at bygge nyt) ca. fra Karlskov-rundkørsel og til Vibjerggård – og så bygge et parallelt motorvejsspor lige ved siden af.

Dog er der stadig et problem med trafikken fra Fyn og Sønderjylland til Billund. Idag skiltes denne biltrafik fra E45-afkørsel 61a og ind ad Fredericavej til Vejle centrum og videre vest på til Billund. Dette betyder store trafikkøer på Fredericiavej og ind mod Vejle centrum.

For at hjælpe disse trafikanter foreslåes det, at biltrafikken fra Fyn/Sønderjylland til Billund ledes væk fra Fredericiavej og Vejle centrum. Det foreslåes, at motorvejsskiltningen flyttes ned til afkørsel 61b (ved Grønlandsvej).

Derfra skal trafikken føres ad en ny vej syd om Vejle by -  f.eks. til eksisterende rundkørsel nordøst for Ødsted – videre ad eksisterende rute 176 til eksisterende rundkørsel sydvest for Bredsten – videre ad eksisterende hovedvej 28 til Billund Lufthavn.

24/8-2017