Lokalkendskab i det meste af kommunen er vigtigt for samtlige byrådsmedlemmer i hele landet, sådan at alle byrådets beslutninger tages på et så oplyst og kendt grundlag som muligt. Især i den geografisk store Vejle kommune – med ca. 112.000 indbyggere - er det svært at have lokalkendskab overalt i kommunen.

Når det kniber med lokalkendskabet, må det næstbedste være, at byrådsmedlemmer besigtiger det aktuelle sted/område i kommunen, INDEN beslutning tages. Disse besigtigelser giver det enkelte byrådsmedlem en bedre baggrund for at træffe den rigtige beslutning. Nævnte besigtigelser er også med til at udbygge byrådsmedlemmets lokalkendskab, som er så vigtig for alle byrådsmedlemmers arbejde.

Det skulle nødigt gå sådan, som da Regionsrådet i 2016 vedtog at nedlægge Danmarks mest effektive sygehus (Give). Mange fortæller, at ca. 90% af Regionsrådets medlemmer kun havde en forældet viden (eller næsten ingen viden) om pågældende sygehus. De støttede sig derfor til forvaltningens materiale, som en del borgere fandt mangelfuldt/ikke retvisende.

Hvis et byrådsflertal beslutter sig for at nedlægge en kommunal institution – uden overhovedet at have set nævnte institution, men udelukkende beslutter sig ud fra forvaltningens regneark, så er disse byrådsmedlemmer - efter min mening- tæt på at handle ganske uprofessionelt. I værste fald kan det blive ansvarspådragende bestyrelsesansvar, hvor sagen antageligt havner i Tilsynsrådet.
 
Konklusion: Byrådsmedlemmers lokalkendskab og/eller besigtigelse styrker byrådets beslutninger. Manglende lokalkendskab/besigtigelse giver kun problemer.

30/3-2017