Den 5. juni fejrer vi, at det nu er 168 år siden, at Danmark fik sin første frie grundlov, som giver landets borgere en række frihedsrettigheder – så som: Valgret, religionsfrihed, den personlige frihed, boligens ukrænkelighed, foreningsfrihed.

Grundlovens § 77 er især vigtig at værne om. Den siger: ”Enhver er berettiget til - på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur kan ingensinde indføres”. Den § er værd at kæmpe for. Prøv blot at spørge i de lande, hvor man stadig har censur.

Også tak for grundlovens§ 82, der siger: ”Kommunernes ret til – under statens tilsyn – SELVSTÆNDIGT at styre deres anliggender – ordnes ved lov”: Med andre ord gives der her frihed til forskellighed. Den sætning vil jeg gerne kæmpe for i Vejle byråd, og jeg tror, at de fleste byrådsmedlemmer bakker op om denne frihed til forskellighed. - Det er jo netop essensen af det kommunale selvstyre. D.v.s. at man ikke på Slotsholmen i København skal bestemme præcis, hvad der er godt for hver eneste kommune i hele kongeriget. - Nej, det skal man da bestemme lokalt; altså i hver enkelt kommune.

Hvis man – som jeg – ønsker kommunalt selvstyre, så må borgerne affinde sig med, at der er forskelle i beskatningsprocenter, i niveauet i de kommunale vuggestuer, børnehaver, skoler, tilbud til både unge og ældre. Sammenhængen mellem det kommunale selvstyre og forskelligheder må vælgerforeningerne hjælpe de folkevalgte med at forklare over for de mange borgere, som endnu ikke er medlem af en politisk vælgerforening.

2/6-2017