I 2004 havde Give Sygehus 4 operationsstuer, hvoraf de 2 nyeste var så højteknologiske, at de blev betegnet som nogle af de bedste i hele Nord-Europa – specielt egnede til kikkert-kirurgi i knæled og andre led. Disse operationsstuer var en del af en større ombygning og større nyanskaffelser til ca. 25 mio.kr. for at forbedre sammedags-behandlings-faciliteterne i dagklinikken på Give Sygehus.

Et af de mindste sygehuse i daværende Vejle amt – som et af de bedste i Nord-Europa. Det syntes vi i den daværende bestyrelse i Give Borgerforening virkeligt var værd at påskønne.

Med hovedbegrundelsen: 2 af Nord-Europas mest moderne operationsstuer overrakte vi repræsentanter for Give Sygehus foreningens forskønnelses- og påskønnelsespris – en flot messingplade med inskription på jysk:”Æ' så ring' endda! 2004”

I 2016 er antallet af operationsstuer mere end fordoblet på de forløbne 12 år, til nu i alt 10 nyrenoverede operationsstuer, hvoraf 2 er så nye, at de endnu ikke er taget i brug. Alt det foreslåes nu nedlagt. - Hvem kunne i sin vildeste fantasi foreslå at nedlægge Eiffeltårnet i Paris, som er ca. 5-6 år ældre end det ældste Give Sygehus (Solhøj)??? Naturligvis er der forskel på det berømte tårn i Paris og så Give Sygehus, men alligevel: Hvem kan i sin vildeste fantasi finde på at nedlægge et velholdt sygehus, som fungerer godt, hvor der endda er investeret i nyeste teknologi, der gerne skulle virke i mange år????

I modsætning til andre sygehuse er infrastrukturen ved Give Sygehus 100% optimal. Bussen holder ved sygehusets indgang. Der er 900 m til jernbanestationen. Der er masser af gratis P-pladser nabo til sygehuset. De næsten nye motorveje rundt om Give gør det endnu lettere at komme til og fra Give Sygehus. - Billund Lufthavn ligger 15 min. kørsel væk.

Der er mange, som fortæller, at Give Sygehus fungerer godt. Prøv f.eks. at se, hvad patienterne udtaler om Give Sygehus. Kan ses på www.sygehuslillebaelt.dk/patient i Give. Se evt. også: www.friklinikkenregionsyddanmark.dk. - Regionens egne årsrapporter omtaler også Give Sygehus, der i 2011 havde et produktionsindeks på 154, hvor landsgennemsnittet er 100. Dvs. at Give Sygehus var i 2011 det mest effektive i hele Region Syddanmark. Fra og med 2012 er Give Sygehus med i tallene fra Vejle Sygehus. De sidst kendte effektivitetsindeks for Vejle/Give Sygehus er 113 for 2014, hvilket er langt det højeste tal i hele regionen. - Hvem kan forklare, at det mest effektive sygehus i Region Syddanmark nu forslåes nedlagt??? 

Det er forhåbentlig åbenlyst for de fleste, at de mange arbejdspladser på Give Sygehus betyder en masse – både for de ansatte, Give by, ja, hele Vejle kommune + nabokommuner. Det vil få vidtrækkende konsekvenser for mange og for store dele af Midt- og Sydjylland at nedlægge alle disse arbejdspladser på Give Sygehus.

Ejvind Hansen & P. M. Filtenborg
                       februar 2016