Den nemme løsning for regionsrådets 41 medlemmer er at følge forvaltningens spareforslag om at nedlægge bl.a. Give Sygehus. I stedet foreslåes det, at Region Syddanmark går mere positivt, kreativt og offensivt til værks ved at udnytte både eksisterende og fremtidige muligheder.

I 2014 tjente Give Sygehus 40 mio.kr. hjem til Region Syddanmark alene på patienter fra Region Midtjylland. Fratrukket udgifter giver det et årligt overskud på ca. 5 mio.kr. Hvis Friklinikken flyttes fra Give eller splittes i atomer, så er det yderst tvivlsomt, om Region Syd kan fastholde denne årlige indtægt på ca. 5 mio.kr.

Regeringen har 26/2-2016 fremsat lovforslag (L 143) om fra 1/10-2016 at genindføre behandlingsgaranti på 30 dage. Af lovforslagets tekst fremgår det tydeligt, at hvis der ikke er kapacitet på de offentlige sygehuse, så henvises til de private sygehuse og privatklinikker. - Dette er da en ny mulighed/ny indtægtsgivende arbejdsopgave for Friklinikken på Give Sygehus, da mange forudser, at der vedl ovens ikrafttræden og i lang tid derefter vil opstå flaskehalsproblemer på de fleste offentlige sygehuse i Danmark.

Hvis Give Sygehus i den forbindelse får brug for udvidelse, så er der mindst 2 muligheder: Det er oplyst, at Give Sygehus i dag har ca. 1.000 m² tomme lokaler, som kan anvendes eller udlejes (= ny indtægtsmulighed).

Give Sygehus/Region Syd har i mange år ejet 9.679 m² nabojord, som p.t. er udlejet til landbrugsdrift (kornmark). Hvis disse 0,97 ha. nabojord ikke er nok til udvidelse, så ejer Vejle Kommune/Bankgården endnu mere nabojord, som også er udlejet til landbrugsdrift (kornmark). Hvis Region Syd har brug for yderligere jord til sygehusudvidelse, kunne man vel godt forestille sig, at Vejle Kommune vil være behjælpelig med at sælge den fornødne jordparcel. - Daværende Give Kommune tog allerede i 1990 stilling til sygehusets evt. udvidelser ved at tinglyse lokalplan 033701, som stadig gælder.

Kære regionsråd: Brug da de nævnte indtægtsmuligheder positivt, kreativt og offensivt i stedet for de kedelige spareforslag.

marts 2016