Olav Bach skriver i VAF d. 27/9, at jeg – i mit læserbrev i VAF d. 25/9 – ikke har sat mig ind i stoffet omkring dækningsafgift. Jeg er oplyst om, at JYSK i sin tid var i tvivl, om de skulle bygge deres nye højlager i Vejle eller Uldum. Som bekendt blev det i Uldum bl.a. fordi Tørring-Uldum Kommune havde 0 i dækningsafgift. Jysk er p.t. i gang med en stor udvidelse, som betyder flere arbejdspladser og mere aktivitet i Uldum.

Jeg er oplyst om, at en stor virksomhed i Vejle tidligere betalte 3,6 mio. kr. årligt i dækningsafgift. Efter halveringen af dækningsafgiften nøjes de med at betale 1,8 mio.kr. En reduktion på 1,8 mio. må være særdeles mærkbar for virksomheden. De sparede penge kan så bruges til at skabe mere aktivitet og flere jobs.

Vejle konkurrerer med nabokommunerne: Ikast-Brande, Hedensted og Billund om at tiltrække nye erhvervsvirksomheder og nye arbejdspladser til kommunen, men Vejle er p.t. bagud på points (se Dansk Industris nye måling), idet de 3 nævnte nabokommuner alle har 0 i dækningsafgift.

Jeg er oplyst om, at 3 andre nabokommuner: Kolding, Fredericia og Horsens alle arbejder på at udfase dækningsafgiften på erhverv.

En fjernelse af dækningsafgiften vil for kommunekassen umiddelbart betyde en nedgang i indtægterne på ca. 0,7%, men den nedgang er hurtigt tjent ind ved at gøre det mere attraktivt for erhvervsvirksomheder at flytte til Vejle kommune.

For mig er det vigtigt, at Vejle kommunes borgere har nogle arbejdspladser, som er grundlaget for, at kommunen kan yde en ordentlig service og god velfærd for borgerne.           

28/9-2017