Kommuner og region er gode til at hjælpe, når skaden er sket. Jeg vil foreslå, at Vejle kommune bliver endnu bedre til at forebygge, sådan at vi i bedste fald undgår mange ulykker og skader. I Venstre går vi ind for den tidlige indsats og arbejdet med forebyggelse. Nogle fortæller, at man i Tyskland er bedre end i Danmark til forebyggelse. Hvis det er korrekt, så søg da inspiration hos Vejles venskabsby: Slesvig.

Det tidl. Vejle Amt (under Tiedemann og Otto Herskind Jørgensen) var forebyggelses-amt nr. 1 i Danmark. I Vejle Byråd vil jeg kæmpe for, at Vejle kommune bliver Danmarksmester i forebyggelse. Mere forebyggelse fører til bedre velfærd for den enkelte borger. Det fører forhåbentlig også til færre sygehusindlæggelser. Det er godt for borgeren + at det er godt for kommunekassen.

Måske skal borgeren lytte til en diætist og ændre livsstilen – lidt eller meget. Borgeren er jo ”herre i eget liv”. Det kræver nok lidt mere vilje til at holde sig selv i gang. Måske skal borgeren være mere fysisk aktiv – f.eks. en gåtur, at støvsuge, skrælle kartofler, havearbejde, dans – alt tæller.

I går foreslog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at indføre frit valg på genoptræningsområdet, så man har ret til at vælge en privat leverandør, hvis ventetiden overskrider en uge. Det er afgørende at få en god og hurtig støtte til genoptræning – efter opholdet på sygehuset.  -

Som tidligere foreslået kunne Vejle kommune passende enten købe eller leje sig ind på Give Sygehus for at få et tilstrækkeligt antal genoptræningspladser. Det vil være optimalt, hvis man kan beholde røntgen og varmtvandsbassin. Desuden kunne der blive plads til lægehus, jordemoder, misbrugsrådgivning, speciallæger, kiropraktor, fysioterapeut m.m. Eksisterende funktionærboliger bør enten sælges eller udlejes.