Vi er mange, der synes bedst om det nære samfund, hvor opgaverne løses i det yderste bæredygtige led. Alligevel er de lokale offentlige dommerkontorer, civilretter, kriminalretter, politistationer, jernbanestationer, posthuse, rådhuse m.m. forsvundet eller centraliseret i de store købstæder. Sådan er det desværre også i store dele af Vejle kommune.

Statsministeren bebudede i sin åbningstale forleden, at der snart kommer en 2. bølge af udflytning af statslige styrelser. Det er også på tide. I 1989 var vi 6 ildsjæle i Venstres amtsbestyrelse (heraf 3 fra Vejle kommune), der i en udførlig rapport foreslog udflytning af 24 navngivne styrelser fra hovedstaden til konkrete steder i hele Danmark. Vi spurgte bl.a., hvorfor styrelser, der arbejder med landbrug, fiskeri, skov og natur, absolut skulle ligge i København. Vi fik takkekort fra Uffe Ellemann-Jensen, men Schlüter turde ikke.

I 2015 blev vor 26 år gamle rapport brugt af regeringen – med planen om udflytningen af 3.900 statslige jobs – efter dialog mellem minister Troels Lund Poulsen og undertegnede. Lokale ildsjæle, der er godt forberedte, kan få indflydelse på dansk lovning – især hvis de har god tålmodighed. - Hurra for dansk folkestyre!

I 2016 flyttede en del af Naturstyrelsen (med mange arbejdspladser) fra København til Gøddinggård ved Randbøl, som ligger smukt og netop midt i naturen. - Det var en god begyndelse, men der er stadig behov for et Danmark i bedre balance.

Måske er der også behov for en Vejle kommune i bedre balance? -
 Kunne det tænkes, at nogle offentlige arbejdspladser med fordel kunne udflyttes fra ”hovedstaden” Vejle og til andre dele af den geografisk store Vejle kommune?