Det er godt gået af borgmester Jens Ejner Christensen, at han tirsdag aften stod i spidsen for et bredt forlig om kommunens budget for 2018. - Hele 28 af byrådets 31 medlemmer bakkede op om det omfangsrige forlig, som tilgodeser de fleste af byrådets fagudvalg og deres ønsker.

Det er flot, at det markante flertal i byrådet tager ansvar for at gennemføre de mange velbegrundede ønsker fra borgere, lokalråd, partiforeninger og andre interesseorganisationer fra de fleste steder af den geografisk store Vejle kommune..

Blandt de mange interessante tiltag i budgetforliget vækker en enkelt linie særlig opmærksomhed. Der står:

”Budgetforligspartierne følger situationen og vil holde en tæt dialog omkring Give Sygehus.”

D.v.s. at ønsker og konstruktive forslag fra Give Udviklingsråd og fra Initiativgruppen er blevet hørt af byrådets store flertal, som har indføjet udfordringen i kommunens budget for 2018.

Det er da også fantastisk at se, at alle os, der har kæmpet for at bevare det bedste af Give Sygehus – antagelig i lidt andre funktioner – kan se, at det nytter at kæmpe for sine idealer!

For at par uger siden opfordrede jeg ledelsen af Vejle Byråd til at tage Give Sygehus med på budgettet. - Nu er ønsket opfyldt. Forhåbentlig fortsætter den tætte dialog med alle, der er interesseret i at bevare så meget som muligt af Give Sygehus – til gavn for store dele af Vejle kommune.